Privacyverklaring

Harrie Leenders Haardkachels B.V.

Versie 1.0 – 21-06-2018

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Harrie Leenders Haardkachels B.V. aan (hierna: Leenders). U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Leenders is statutair gevestigd te Industrieweg 25, 5688 DP, te Oirschot en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17045218, en draagt de naam Harrie Leenders Haardkachels B.V. en Leenders. Leenders is per e-mail te bereiken via info@leenders.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Leenders omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Leenders aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Leenders valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Leenders behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 21-06-2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met Leenders een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt om contact op te nemen met klanten. Bij het formulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. Het gaat hierbij om: e-mailadressen, namen, telefoonnummers, persoonlijke foto’s en IP-adressen. Het kan ook gaan om een lijst van bestellingen of bezochte websites. Via het formulier wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het emailadres is nodig voor het opnemen van contact, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn.

De persoonsgegevens worden voor een termijn van vijf (5) jaar opgeslagen.

Rechtsgrondslag
Aan de verwerking van uw gegevens ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag: de toestemming van de persoon/bezoeker is noodzakelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Deze toestemming is van belang voor het opnemen van contact met klanten.

Persoonsgegevens die fysiek worden verzameld
Leenders verzamelt tevens persoonsgegevens welke fysiek van u worden verkregen tijdens een ontmoeting via een (kennismaking)gesprek of het ondertekenen van de overeenkomst. Dit betreffen dezelfde gegevens als genoemd onder de bovenstaande alinea. Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens ligt dan ook dezelfde rechtsgrond ten grondslag. Middels het verstrekken van deze gegevens gaat u tevens akkoord met deze privacyverklaring.

Cookies
Leenders maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Leenders bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Leenders om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. Verwijzing naar andere websites Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website en op de gegevens verzameld naar aanleiding van (kennismaking)gesprek naar aanleiding van het bezoek aan de website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Leenders. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Leenders is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Leenders raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Leenders zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Leenders verzorgt, of bijvoorbeeld een drukkerij. Heeft u vragen over wie deze verwerkers zijn en waar deze zijn gevestigd, dan kunt u contact opnemen met Leenders. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Leenders. Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Leenders op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging
Leenders heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@leenders.nl. Indien u een klacht wil indienen over Leenders met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens). U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@leenders.nl

Contact
Mocht u na het lezen van onze Privacyverklaring, vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Privacyverklaring, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Harrie Leenders Haardkachels B.V.
Industrieweg 25
5688 DP Oirschot
info@leenders.nl
(0499) 57 27 10

0